LOADING ...

unwritten_law9's posts - Vietnamese uPOST

unwritten_law9 unwritten_law9 Sep 30, 2017. 1 comments

Một số Dirty, Thời tiết lạnh Kiểm tra Dodge Chargers

Một số Dirty, Thời tiết lạnh Kiểm tra Dodge Chargers

Thứ Năm tuần trước chúng ta đã đọc về

Tất cả các phương pháp Crazy Ô tô thử nghiệm xe ô tô để họ có thể xử lý Nasty Thời tiết trên Jalopnik, trong phần bình luận đã có một chủ đề về kiểm tra thời tiết lạnh được thực hiện ở miền bắc Minnesota, cụ thể là Bemidji. Tôi đặt ra câu hỏi liệu những người khác có quan tâm đến việc nhìn thấy một số chiếc xe chúng tôi thấy đang chạy lang thang trên...

1 Comments

Language