LOADING ...

phimuskapsi's posts - Vietnamese uPOST

phimuskapsi phimuskapsi Jan 05, 2018.

Làm thế nào để Mod Fallout 4 và nào là tốt nhất?

Làm thế nào để Mod Fallout 4 và nào là tốt nhất?

Update 12/12/2015:

NMM has fixed the mod problem.

Fallout 4 trông khá đẹp, và thật đáng kinh ngạc khi Bethesda cố gắng đẩy ra khỏi động cơ gần mười năm tuổi. Bethesda phải làm cho trò chơi của họ hoạt động mà không cần thiết lập bàn giao tiếp lửa, cũng như cung cấp cho khả năng thấp hơn kết thúc của máy tính để chơi các trò chơi của họ. Điều này khiến họ quyết định trong quá trình phát...

Language