LOADING ...

ocbrad1 used to be iamhoff but is now just wandering around's posts - Vietnamese uPOST

Bằng cách nào đó tôi không nghĩ rằng Repo Man có thể sửa lỗi này

Bằng cách nào đó tôi không nghĩ rằng Repo Man có thể sửa lỗi này

Trong một câu chuyện được đăng trên Newsweek , người ta đã tiết lộ rằng Thụy Điển và các nước khác đã cố gắng đầu tư vào Bắc Triều Tiên vào cuối những năm 60/70 đầu. Một ví dụ là Kim Il-Sung đặt hàng 2000 đồng hồ từ Rolex. Một ví dụ khác là đặt hàng cho 1000 chiếc sedan Volvo 144. Ý tưởng là các dự đoán của Bắc Triều Tiên về sự giàu có tiềm ẩn của họ trong việc khai thác và chế biến...

Language