LOADING ...

NegaScott128's posts - Vietnamese uPOST

NegaScott128 NegaScott128 Aug 19, 2017. 2 comments

Ghi chú về Rocky IV

Ghi chú về Rocky IV

Gần đây tôi đã xem Rocky IV như một phần của khóa học lịch sử đa phương tiện. Sau đây là những ghi chú chưa được chỉnh sửa của tôi mà tôi đã xem khi xem phim.

Chúng ta thực sự đang làm điều này? Tại sao? Hai găng tay đấm bốc (một có cờ Mỹ, một có cờ USSR) va vào nhau và phát nổ. Đây sẽ là một trong those ngày đó. Hồi tưởng lại Rocky III. That’s thẻ tiêu đề của bạn? Chỉ là dòng...

2 Comments

Language