LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Monique Judge Monique Judge May 21, 2018. 5 comments

Thẩm phán tạm thời chặn Texas từ việc loại bỏ quỹ Medicaid khỏi kế hoạch làm cha mẹ

Thẩm phán tạm thời chặn Texas từ việc loại bỏ quỹ Medicaid khỏi kế hoạch làm cha mẹ

Một thẩm phán liên bang ở Texas đã phán quyết hôm thứ ba rằng các viên chức y tế tiểu bang không thể loại bỏ Kế hoạch làm cha mẹ khỏi Medicaid, đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ sẽ ở lại chương trình liên bang ít nhất cho đến khi vụ kiện liên bang được giải quyết.

Thẩm phán Sam Sparks của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm sơ bộ tạm thời ngăn chặn di chuyển và nói rằng...

5 Comments

Language