LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Stephen A. Crockett Jr. Stephen A. Crockett Jr. Mar 27, 2019.

Giáo viên lớp 3 của Stephen Mill xác nhận suy đoán lâu dài mà anh ta đã ăn keo: Báo cáo

Giáo viên lớp 3 của Stephen Mill xác nhận suy đoán lâu dài mà anh ta đã ăn keo: Báo cáo

Cố vấn chính trị cấp cao của Donald Trump, Stephen Miller luôn là một anh chàng kỳ lạ. Cho rằng giáo viên lớp ba của mình đã xác nhận thực tế đó, có rất ít hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi.

Năm 1993, cô bé Stephen là một học sinh lớp ba 8 tuổi. used to kill small animals ăn keo. Tốt thôi, anh ta không bao giờ giết động vật nhỏ. Chà, không có con vật nhỏ nào bị mất tích gần nhà ở...

Language