LOADING ...

Never Tweet's posts - Vietnamese uPOST

For Sweden For Sweden Feb 26, 2019. 10 comments

Brad Keselowski có # Thực hiện các chế độ toàn trị đối lập với chủ nghĩa bành trướng

Brad Keselowski có # Thực hiện các chế độ toàn trị đối lập với chủ nghĩa bành trướng

Chắc chắn đánh bại Hitler khi ông ta gửi quân tới Xứ Wales năm 1936 sẽ cứu thế giới khỏi nhiều đau buồn, nhưng nhún vai biểu tượng cảm xúc. Vẫn không có lời nào từ Kyle Busch liên quan đến Hiệp ước Ribbentrop của Molotov.

10 Comments

Urambo Tauro Urambo Tauro Feb 26, 2019. 7 comments

Darren đã cân nhắc, đo lường và muốn tìm thấy

Darren đã cân nhắc, đo lường và muốn tìm thấy

Trong một bài đăng trên Twitter đã bị xóa từ Cheshire West hồi đầu năm nay, gợi ý về lý do tại sao một số ổ gà không cần phải vá.

Hơn nữa dọc theo con đường một vấn đề tiềm năng khác đã được báo cáo. Darren kiểm tra nó và giải thích rằng vì nó dưới 50mm, không cần thực hiện hành động nào vào lúc này

Gặp phải phản ứng dữ dội ngay lập tức, tweet đã được bảo vệ trong một thời gian ngắn bởi...

7 Comments

Language