LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Zack Zwiezen Zack Zwiezen Jun 21, 2019.

Một Mod mới thêm CJ và khói lớn từ GTA: San Andreas vào Resident Evil 2

Một Mod mới thêm CJ và khói lớn từ <i>GTA: San Andreas</i> vào <i>Resident Evil 2</i>
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ video HTML5. Nhấn vào đây để xem GIF gốc GIF: BeastGamingHD ( YouTube )

CJ từ Grand Theft Auto: San Andreas đã trở nên khá phổ biến ngày nay, t

có một meme gần đây và bây giờ là một bản mod mới từ BeastGamingHD và Marcos RC đưa gangster yêu thích của internet vào thế giới của Resident Evil 2 . Nhưng anh không cô đơn. Mr.X đã được thay thế bằng một...

Language