LOADING ...

Michiko Kakutani's posts - Thai uPOST

Aimée Lutkin Aimée Lutkin Aug 24, 2017. 24 comments

แม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำ, โอบามาทำให้เวลาในการอ่านหนังสือจำนวนมาก

แม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำ, โอบามาทำให้เวลาในการอ่านหนังสือจำนวนมาก

ขอบคุณโอบามา คุณทำงานประเทศนี้เป็นเวลาแปดปีและคุณได้เพิ่มลงในรายการอ่านหนังสือที่กำลังเติบโตอยู่เสมอ ขออภัยไม่เหมือนประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาฉัน busy จะอ่าน

หัวหน้านักวิจารณ์หนังสือของ New York Times Michiko Kakutani ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นาย Barack Obama ในวันศุกร์เกี่ยวกับเรื่องที่เธอโปรดปรานเช่นหนังสือ เธอได้รวบรวม บทความ...

24 Comments

Language