LOADING ...

- Thai uPOST

Ed Cara Ed Cara Jan 24, 2019.

คุณรู้เกี่ยวกับฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ แต่คุณรู้เกี่ยวกับฤดูกาลของโรคหนองในหรือไม่

คุณรู้เกี่ยวกับฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ แต่คุณรู้เกี่ยวกับฤดูกาลของโรคหนองในหรือไม่

เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ความสำคัญกับทุกฤดูหนาวและทำให้ชีวิตของเรามีความสุข แต่ไข้หวัดไม่ใช่เชื้อโรคเพียงอย่างเดียวที่ชอบช่วงเวลาพิเศษของปีตามรายงานฉบับใหม่ของ PLOS Pathogens ในสัปดาห์นี้ ดูเหมือนโรคติดเชื้อทุกชนิดรวมถึงโรคโปลิโอโรคหนองในและแม้แต่เชื้อเอชไอวีก็เป็นไปตามฤดูกาลแม้ว่าจะไม่ใช่เหตุผลเดียวกันก็ตาม

...

Language