LOADING ...

recipe's posts - Thai uPOST

Chris Thompson Chris Thompson Jun 28, 2018. 15 comments

ขอให้กองพริกอุ่นแอปเปิ้ลทอดกรอบ

ขอให้กองพริกอุ่นแอปเปิ้ลทอดกรอบ

นี่เป็นเรื่องราวความจริงของกระเจี๊ยบแอ็ปเปิ้ล - เรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างชายคนหนึ่งที่ถูกทรมานกับแอปเปิ้ลฟริตเตอร์และวิธีการที่พวกเขาช่วยชีวิตของเขาทำลายอาหารของเขาและในที่สุดอาจจะสั้นลงในชีวิตของเขา

...

15 Comments

Language